Tikslas - kalbėti Laisvai

kartu mes galime daugiau

Mikčioja daug žmonių, tu nesi vienas

Pagal pasaulinius statistikos duomenis mikčiojančiųjų skaičius sudaro nuo 1 iki 2 procentų visų gyventojų. Lietuvoje šį kalbėjimo sutrikimą turi keliasdešimt tūkstančių asmenų. Tikslių duomenų apie situaciją mūsų šalyje nėra, kadangi ši problema nėra aktyviai sprendžiama. 

Mūsų Misija

teikti pagalbą įvairaus amžiaus mikčiojantiems  asmenims, tėvams, auginantiems mikčiojančius vaikus. Jeigu Jūs kasdien kovojate su žodžių, priebalsių ar balsių tarimu, ieškote kaip pakeisti žodžius kitais, kad galėtumėte išsakyti savo mintį, palikite savo duomenis su aprašymu. Pradėję aktyvią veiklą, butinai Jus laiku informuosime. Kartu mes galime daugiau. Užpildyti formą.    

veiksmingos metodikos

Pavieniai logopedai siūlo savo paslaugas, tačiau šių dienų moksliniai tyrimai rodo, kad geriausi rezultatai pasiekiami tik kompleksinės pagalbos būdu. Pastarajai įgyvendinti privalomas koordinuotas kelių specialistų darbas. Kadangi kiekvieno mikčiojančiojo situacija yra skirtinga, todėl ir pagalbos teikimas ir veiksmingumas labai priklauso nuo individualaus atvejo (unikalios mikčiojimo struktūros, mikčiojančiojo charakterio savybių, amžiaus ir kt.). Lietuvoje stebimos kompleksinės, tarpdisciplininės pagalbos užuomazgos.

Jau greitai ir lietuvoje

Profesionalų grupė nusprendė imtis šios veiklos, siekiant keisti esamą situaciją mūsų šalyje. Artimoje ateityje planuojama suburti mikčiojančiųjų savipagalbos grupes didžiuosiuose Lietuvos miestuose, vykdyti švietėjišką veiklą, suformuoti mikčiojimo srityje dirbančių specialistų komandą, individualiai pagalbai pagal naujausias metodikas įgalinti. Tam tikslui šiuo metu yra steigiama ne pelno siekianti organizacija.

Užpildyti formą

Close Menu